FLEET MANAGMENT SYSTEM (FMS)

All den informasjonen du trenger for å håndtere firmaet bilflåte - hvorhen og når du trenger det!

Last ned informasjonen fra CarChip Fleet Pro du trenger for å kunne gi tilbakemelding til dine sjåfører, ta avgjørelser med henhold til ytelsen og sitte igjen med solide rapporter.

FMS er for bruk med CarChip Fleet Pro. Vår Fleet Management Software kan du spore og sammenligne sjåfører og kjøretøy av hehe bilflåten, gruppe eller sted. Brukervennlig programvare gjør at du kan sortere og sammenfatte data og lage rapporter i henhold til valgte kriterier. Inkluderer:

  • Bruksrapporter som viser kjørelengde, gjennomsnittlig månedlig kjørelengde.
  • Rapport over bruk helg/natt.
  • Sjåførs resultatrapport med sammenfattet data for hver sjåfør inkludert individuelle "trygghetsresultater".
  • Rapportering av uregelmessigheter som overdreven hastighet, hard oppbremsing, og raske akselerasjoner.
  • Ulykkeslogg som viser de siste 20 sekundene av kritiske tiden før hendelse.

Du vil også få flere rapporter om motorytelse logging og diagnostiske problemkoder. Med den ekstra GPS-modulen, kan du eksportere data til Microsoft MapPoint eller tilsvarende program til kart for hver tur, inkludert alle starter og stopper.

 

Inkluderer:
Programvare for CarChip Fleet Pro. Strømadapter og USB-kabel medfølger også.
Systemkrav programvare:
Windows 98SE, ME, NT4.0, NT2000, XP, Vista, 50 MB ledig diskplass
 


CarChip føres av Drivesystems Hanor AS i Norge.
Ta kontakt med Drivesystems Hanor AS via e-post
eller via post: Morteveien 28, 4085 Stavanger.
Se produsentens offisielle, engelske hjemmesider.

www.carchip.no